Borgen IL

Visjon - Misjon - Verdier

Visjon - Misjon - Verdier

MISJON
Borgen Idrettslag er til for befolkningen i nærområdet og er et viktig sosialt samlingspunkt i lokalmiljøet.
Klubben gir trygge rammer rundt fotballaktiviteten og skaper livslang tilhørighet.
Aktiviteten skaper mestringsfølelse og gir idrettsglede til de som deltar i fellesskapet.

VISJON
Borgen Idrettslag er distriktets beste breddeklubb.
Godt skolerte tillitsvalgte, gjennomarbeidede rutiner og retningslinjer sikrer at hele klubben jobber mot en felles visjon.
Trenerne og lagledere med relevant fotballutdanning og pedagogisk forståelse, sikrer at spillere får utvikle seg ut fra sine forutsetninger og interesser, slik at de fortsetter med fotball og utvikles videre langt inn i voksen alder.
Alle klubbens lag presterer på høyeste breddefotballnivå.
Klubben rekrutterer jevnlig spillere til toppfotballen.

VÅRE VERDIER

  • Inkluderende
  • Trygg
  • Vennlig
  • Positiv

- Idrettsglede for alle -

BORGEN IDRETTSLAG
PARKVEIEN 30
1740 BORGENHAUGEN

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift