Borgen IL

Krise og beredskap

Krise og beredskap

Borgen IL håper at vi blir forskånet fra ulykker og alvorlige hendelser. Men vi som klubb med etterhvert veldig mange aktive og andre involverte kan man aldri gardere seg fra at hendelser kan oppstå.

Det kan skje ulykker eller alvorlige hendelser på vei til og fra og under treninger eller kamper, på turneringer i Norge eller i utlandet og da må vi være istand til å utføre riktige ting i riktig rekkefølge. Det gjelder hele laglederapparatet og klubben som sådan.

Det er utarbeidet en Krise og Beredskapsplan som skal tre i funksjon ved ulykker og alvorlige hendelser. Det er viktig å vite hvor man finner denne lett tilgjengelig på nett.

KLIKK HER FOR KRISE OG BEREDSKAPSPLAN (Klubbhåndboken kap 9.9 - Beredskap og krishåndtering)

- Idrettsglede for alle -

BORGEN IDRETTSLAG
PARKVEIEN 30
1740 BORGENHAUGEN

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift