Borgen IL

Klubborganisering

Klubborganisering

Borgen ILs øverste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år i februar/mars. I november avholdes ekstra ordinært årsmøte hvis det er ekstra ordinære saker til behandling.
Ordinært årsmøte innkalles av styret med minst en mnd varsel. Ekstra ordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Mer informasjon om årsmøte, gjennomføring og valg finnes under klubbens lover.

På årsmøtet velges blant annet hovedstyret i klubben og alle tillitsvalgte som utfører frivillig arbeid i klubben gjennom året.
Borgen IL er organisert ihht dette kartet fra hovedstyret og nedover.

 


 

- Idrettsglede for alle -

BORGEN IDRETTSLAG
PARKVEIEN 30
1740 BORGENHAUGEN

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift